Herbestemming kerkgebouw

De term ‘herbestemming’ kan van alles betekenen. Zeker in relatie tot kerkgebouwen verstaan we er heel verschillende dingen onder, goed om daar even bij stil te staan. Het maakt namelijk verschil of men de ene of de andere betekenis eraan geeft.

Geen herbestemming
Een kerkgebouw dat als kerkgebouw wordt verkocht aan een andere christelijke kerk. Dat komt vaak voor. Het kerkgebouw houdt zijn oorspronkelijke bestemming, namelijk van kerk, en wordt ook als zodanig in de toekomst gebruikt. In deze gevallen spreken we niet van herbestemming maar van voortgezet gebruik.

Nevenbestemming
Wanneer een geloofsgemeenschap het kerkgebouw zelf wil blijven gebruiken, maar ter wille van de ruimte en/of de exploitatie dit gebouw ook wil delen met anderen: we spreken van een nevenbestemming. Dit geeft goed aan dat de hoofdbestemming een religieuze is. Er zijn veel soorten nevenbestemmingen, variërend van een andere christelijke groep die het kerkgebouw mede gebruikt, tot het bouwkundig afscheiden van delen van een kerkgebouw om deze te verhuren aan een derde, tot het verhuren van het kerkgebouw gedurende bepaalde momenten.

Of nevenbestemming een goede keuze is, is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Niet alleen het gebouw speelt een grote rol, ook de vraag of nevenbestemming een positief resultaat zal hebben.
Niet alleen materieel (levert het iets op?), maar ook immaterieel (is de nevenbestemming passend bij het kerkelijke werk?). Met deze vragen hebben wij ervaring. Cruciaal is om dit alles goed te doordenken en door te rekenen en om alle betrokkenen, waaronder de geloofsgemeenschap, mee te nemen in het proces.

Herbestemming
Een kerkgebouw dat er uit blijft zien als kerkgebouw en dat een geheel nieuwe functie krijgt: dat noemen we een herbestemming. Het gebouw wordt niet meer door de geloofsgemeenschap gebruikt en ook niet afgebroken. Er komt (meestal) een andere eigenaar en deze kan in het gebouw een boekhandel of bibliotheek vestigen, er een filmhuis of theater van maken, een wijk- of gezondheidscentrum in onderbrengen, appartementen, een school, hotel of museum en wat er verder allemaal al is bedacht. Wat mogelijk is hangt uiteraard sterk van het gebouw en de omgeving af. Bij dit soort herbestemming zijn heel veel partijen betrokken en dit zijn dan ook vaak langdurige processen. Zorgvuldigheid is vereist, om kinken in de kabel te voorkomen.

Herontwikkeling
Wanneer een kerkgebouw wordt afgestoten en gesloopt om plaats te maken voor iets anders, noemen we dat eigenlijk geen herbestemming meer, maar herontwikkeling. Sloop is niet een voor de hand liggende optie. Tegelijkertijd krijgen niet alle kerkgebouwen een goede nieuwe bestemming. Omdat het gebouw zich daartoe niet leent, of omdat er in de concrete situatie geen behoefte aan is. Bij herontwikkeling zijn altijd veel partijen betrokken. Zij melden zich ook graag zelf en voor kerken is vaak sprake van een ingewikkeld en ondoorzichtig proces. Dit te begeleiden is een van onze werkzaamheden. Daarbij letten wij erop dat de meerwaarde van het kerkgebouw bij de kerk terecht komt, en niet bij derden. Het kan om veel geld gaan, maar dat hoeft niet. Afspraken over de aanpak en uw wensen maken we voordat we aan de slag gaan.

Wilt u uw kerkgebouw herbestemmen?
Denkt u dat een van bovenstaande bestemmingen een oplossing voor uw kerkgebouw kan zijn en heeft u daar hulp bij nodig? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Stuur een mail naar info@kerkelijkwaardebeheer.nl en wij nemen contact met u op.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto