Pachtnormen

Aanpassing pachtprijzen 2021

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen voor 2021 vastgesteld. Deze worden per 1 juli a.s. van kracht waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2022 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse pachtprijsaanpassing is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor daling van de pachtprijs. Deze percentages variëren van -14% tot +25%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm. De 90% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van na 2007 geldt de regionorm als bodem. Hieronder vindt u een overzicht per regio.

 

Regio
Regionorm 2020 (€/ha.)
Veranderpercentage (%)
Regionorm 2021 (€/ha.)
Bouwhoek en Hogeland 677,– +2 692,–
Veenkoloniën en Oldambt 451,– -14 387,–
Noordelijk weidegebied 535,– -4 514,–
Oostelijk veehouderijgebied 601,– -5 573,–
Centraal veehouderijgebied 448,– -1 442,–
IJsselmeerpolders 1.135,– +16 1.318,–
Westelijk Holland 464,– -11 413,–
Waterland en Droogmakerijen 255,– -10 230,–
Hollands/Utrechts weidegebied 714,– -11 639,–
Rivierengebied 660,– -5 626,–
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 377,– +25 471,–
Zuidwest-Brabant 761,– +12 856,–
Zuidelijk veehouderijgebied 486,– +10 533,–
Zuid-Limburg 544,– +2 557,–

 

Van belang is dat betreffende pachtprijsverlagingen van rechtswege zijn opgelegd en uitsluitend gelden voor reguliere pachtovereenkomsten.

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG Adviseurs, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto