Pachtnormen

Aanpassing pachtprijzen 2020

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen voor 2020 vastgesteld. Deze worden per 1 juli a.s. van kracht waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2021 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse pachtprijsaanpassing is sinds 2007 gebaseerd op het ‘opbrengend vermogen’ van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor daling van de pachtprijs. Deze percentages variëren van -22% tot +20%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm. De 90% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van na 2007 geldt de regionorm als bodem. Hieronder vindt u een overzicht per regio.

Regio
Regionorm 2019 (€/ha.)
Veranderpercentage (%)
Regionorm 2020 (€/ha.)
Bouwhoek en Hogeland 682,– -1 677,–
Veenkoloniën en Oldambt 581,– -22 451,–
Noordelijk weidegebied 646,– -17 535,–
Oostelijk veehouderijgebied 688,– -13 601,–
Centraal veehouderijgebied 545,– -18 448,–
IJsselmeerpolders 1.013,– +12 1.135,–
Westelijk Holland 501,– -7 464,–
Waterland en Droogmakerijen 324,– -21 255,–
Hollands/Utrechts weidegebied 796,– -10 714,–
Rivierengebied 731,– -10 660,–
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 315,– +20 377,–
Zuidwest-Brabant 768,– -1 761,–
Zuidelijk veehouderijgebied 580,– -16 486,–
Zuid-Limburg 576,– -6 544,–

Van belang is dat betreffende pachtprijsverlagingen van rechtswege zijn opgelegd en uitsluitend gelden voor reguliere pachtovereenkomsten.

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG Adviseurs, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.

 

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl