Beheer agrarisch vastgoed

Indien u dat wenst kunt u het beheer van uw agrarisch vastgoed geheel door onze rentmeesters laten verzorgen. Zij zijn dan het eerste aanspreekpunt voor u als verpachter en verhuurder en regelen alle zaken die nodig zijn voor een zorgvuldig beheer, passend bij actuele wet- en regelgeving. Uiteraard voorzien de rentmeesters u graag van deskundig advies, stel uw vragen gerust, we zijn er voor u. Wilt u vrijblijvend advies over de mogelijkheden in uw situatie neem dan contact met ons op.

Werkzaamheden die wij uitvoeren:

  • het voeren van het dagelijks beheer
  • het opmaken of wijzigen van (erf)pacht- en huurovereenkomsten
  • incasso van pachten en huren
  • het controleren en betalen van vaste lasten (waterschap, onroerende zaakbelasting, verzekeringen)
  • adviseren en bemiddelen bij ruilverkaveling, onteigening en toeslagrechten

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto