Advies bij onteigening

Als eigenaar van grond en/of opstallen kunt u geconfronteerd worden met de overheid die deze grond en/of opstallen nodig heeft. De grond is nodig voor het realiseren van projecten als infrastructuur zoals aanleg van wegen, wegverbreding, spoorlijnen maar ook voor woningbouw, aanleg industrieterrein en waterschap gerelateerde projecten als dijkverbetering en dijkverzwaring.

 

Onteigeningsprocedure

In het algemeen vinden de gesprekken met u als (grond)eigenaar over aankoop van de grond en of opstallen in goed overleg plaats. Kunt u het niet eens worden met de overheid over de verkoop of de vergoeding dan kan de overheid een zogenoemde onteigeningsprocedure starten. De onteigeningswet schrijft voor hoe de overheid kan onteigenen. Onteigenen is alleen mogelijk in het algemeen belang en onder strikte wettelijke voorwaarden omdat eigendom een fundamenteel recht is. Als u onteigend wordt, heeft u recht op een volledige schadeloosstelling.

 

Geconfronteerd met onteigening?

Indien u geconfronteerd wordt met onteigening, kan de rentmeester KKG Adviseurs u helpen en uw belangen behartigen. De rentmeester KKG Adviseurs is deskundig op het gebied van de onteigeningswet , de jurisprudentie en heeft ervaring met het bepalen van schadeloosstellingsvergoedingen in onteigeningszaken.

 

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op met de rentmeester in uw regio.

Copyright © 2021 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto