Taxatie kerkgebouw

De (financiële) waarde van een kerkgebouw is niet zo eenvoudig te bepalen. Onze rentmeesters hebben veel ervaring en kennis. Niet alleen omdat ze al zoveel kerkgebouwen hebben getaxeerd, ook omdat ze er hun specialisme van hebben gemaakt. Een taxatie kerk of taxatie kerkgebouw is in heel verschillende gevallen nodig, en wij maken ze graag voor u.

Taxatie kerkgebouw

De waarde van een kerkgebouw is enerzijds materieel en anderzijds immaterieel. Deze laatste waarde is niet in geld uit te drukken. De materiële waarde is ook nogal eens moeilijk te berekenen. Zij hangt namelijk van veel factoren af, met name: wat kan er met dit kerkgebouw, of deze grond, en wie heeft daar belangstelling voor?

De waarde van een kerkgebouw dat voor herbestemming wordt overgedragen aan een sociaal maatschappelijke instelling is heel anders dan wanneer er appartementen in komen of wanneer het gebouw wordt afgebroken voor nieuwbouw. Wanneer er geen nieuwbouw mogelijk is maar bijvoorbeeld openbaar groen op die locatie wordt gerealiseerd, is er weer sprake van een andere waarde. Om deze redenen vindt Kerkelijk Waardebeheer het belangrijk om van tevoren een goede inschatting te maken van de mogelijkheden van een kerkgebouw en dan een indicatie van de waarde aan te reiken. Meestal zijn er diverse opties, elk met voor- en nadelen, en het is voor ons belangrijk dat onze opdrachtgevers zelf hierin de keuzes maken. Wilt u weten hoe we dat doen? Stuur een mail info@kerkelijkwaardebeheer.nl en we komen het u vrijblijvend vertellen.

Taxatie kerkgebouw vanwege verkoop

Wanneer u besluit om een kerkgebouw te verkopen is het eveneens van belang om een verkoopprijs te bepalen. We taxeren het kerkgebouw tegen de marktwaarde. Dat wil zeggen dat de waarde ten behoeve van de verkoop wordt bepaald op basis van de uitgangspunten bij een voortgezet gebruik voor maatschappelijke doeleinden, over het algemeen is dat de bestemming van een perceel met een kerkgebouw, en een waarde bij herbestemming of herontwikkeling. Het uitgangspunt is in het algemeen het realiseren van de hoogste waarde, tenzij de opdrachtgever andere uitgangspunten heeft aangegeven, zoals bijvoorbeeld het handhaven van het gebouw ten behoeve van een ander kerkgenootschap of de plaatselijke gemeenschap. Kerkelijk Waardebeheer bemiddelt dan namens u bij de verkoop van het object.

Taxatie kerkgebouw vanwege transacties

In een aantal gevallen is een recente taxatie kerk of taxatie kerkgebouw nodig bij de overdracht van een kerkgebouw waarbij Kerkelijk Waardebeheer niet op de een of andere wijze betrokken is, of bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering. Het kan gaan om kerkelijke regelgeving (interne goedkeuring) of anderszins. De taxatie kerk of taxatie kerkgebouw moet dan gemaakt worden door een onafhankelijke partij, en niet door degene die de verkoop heeft begeleid. In een aantal gevallen kunnen ook deze werkzaamheden door onze rentmeesters verricht worden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto