Transformatie kerk

Kerkelijk Waardebeheer levert maatwerk als antwoord op uw specifieke vraag. Daarom komen we eerst vrijblijvend kennis maken en met u uw kerkelijke situatie bespreken. Zo wordt duidelijk in welke fase van besluitvorming u zit en welke stappen u naar de toekomst moet en kunt nemen. Omdat we veel ervaring hebben met de kerkelijke omgeving kunnen we uw vragen terugleiden naar onze diensten. Hieronder noemen we een aantal mogelijke diensten, in overleg met u bepalen we graag waarmee u het meest geholpen bent.

 • Globale gebouwenstudie ten behoeve van besluitvorming
  Voordat u besluiten kunt nemen over het afstoten, herbestemmen of herinrichten van uw kerkgebouwen is het belangrijk dat u inzicht heeft in de mogelijkheden van de afzonderlijke gebouwen. Een globale gebouwenstudie bekijkt de kerkgebouwen letterlijk en figuurlijk vanuit de vraag welke (alternatieve) bestemmingen er voor elk gebouw zijn, in het geval de oorspronkelijke bestemming niet meer haalbaar is. Niet elk gebouw is (gemakkelijk) te herbestemmen, sommige wel. De globale gebouwenstudie is een belangrijk middel voor de kerkelijke organisatie om bestuurlijke beslissingen te nemen en kan ook dienen voor het verkrijgen van draagvlak in de geloofsgemeenschap.
 • Inventarisatie afzonderlijk kerkgebouw
  Als u de keuze voor afstoting van een kerkgebouw al heeft gemaakt, kunnen door middel van een inventarisatie van dat gebouw de mogelijkheden in de markt worden aangegeven. De mogelijkheden in de markt hangen af van veel factoren af, zoals:

  • De bouwkundige situatie
  • eventuele monumentale status
  • de omgeving
  •  medewerking van de burgerlijke overheid
  • de aanwezigheid van marktpartijen die geïnteresseerd zijn om de locatie te transformeren

De inventarisatie is een middel voor de kerkelijke organisatie om besluiten te nemen over concrete vervolgstappen. Deze worden in onze rapportage omschreven.

 • Marktonderzoek ten behoeve van afstoten of transformatie kerk
  Wanneer duidelijk is wat de potentiële mogelijkheden van een kerkgebouw zijn, dient er een plan te komen om dit te realiseren. Dit betekent het in de markt zoeken van partijen die aan een gewenste herbestemming kunnen en willen meewerken. Bij voorkeur lokale partijen. Als deze er niet zijn, boren we ons netwerk aan en zoeken we verder. Het marktonderzoek leidt naar concrete mogelijkheden van transformatie van een kerkgebouw en/of de locatie.
 • Procesbegeleiding
  Belangrijk voor zorgvuldige besluitvorming is het genereren van draagvlak in de eigen geloofsgemeenschap en de nabije omgeving. Bij Kerkelijk Waardebeheer weten we hoe dat draagvlak versterkt kan worden. Als het nodig is stellen we in overleg met u ook deskundigen uit ons netwerk voor die kunnen helpen bij specifieke vragen zoals het organiseren van zorgvuldige communicatie, het maken van een aantrekkelijk inhoudelijk programma, conflictoplossing en dergelijke.

Heeft u een specifieke vraag?

Kunnen wij u helpen met een van bovenstaande diensten als mogelijk antwoord op uw vraag? Wij gaan graag vrijblijvend in gesprek. Stuur een mail naar info@kerkelijkwaardebeheer.nl en wij nemen contact met u op.

Copyright © 2019 De Silas Groep | Design website door: Allison | Realisatie website door: Webheld.nl

Er geldt copyright op deze foto